January 19th, 2016

выдра созерцающая

Сенсация! Надгробная речь шведского короля Карла XI написана всё ещё ПО РУССКИ! 1697 г.

Оригинал взят у matveychev_oleg в Сенсация! Надгробная речь шведского короля Карла XI написана всё ещё ПО РУССКИ! 1697 г.
Светлана ЛисичкинаИтак. Торжественная речь по случаю кончины Карла XI. 1697. 36,2 x 25,5. Библиотека Уппсальского университета. Собрание Palmkiold, 15….

original (6)

«Placzewnaja recz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho swidskich, gothskich i wandalskich korola, slavnagho, blaghogowennagho i milostiwagho naszego ghossudaja, nynjeze u bogha spasennagho. Kogda jegho korolewskogo weliczestwa ot duszi ostawlennoe tjelo, s podobajuszczjusae korolewskoju scestju, i serserdecznym wsich poddannych rydaniem byst pogrebenno w Stokolnje dwatset-scetwertago nowemrja ljeta ot woploszczenia bogha slowa 1697».

Collapse )